คณะกรรมการสหวิทยาเขตตะพานหิน สพม.พิจิตร

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ประธานสหวิทยาเขต

นายชัยชน หน่อมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
รองประธานสหวิทยาเขต
นายวิรัตน์ ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายประวิตร วิริยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางนิตยา เอี่ยมแดง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวิโรจน์ อานทอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
กรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
กรรมการ
นายธนพล ฉ่ำเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
กรรมการ
นางสาววรนารถ ตันพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
กรรมการ
นางสาวเอมอร เสือปรางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 18.207.136.189
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 67
เมื่อวานนี้ 100
เดือนนี้ 651
ปีนี้ 842
รวมทั้งหมด 842
8 ธันวาคม 2565