คณะกรรมการสหวิทยาเขตตะพานหิน สพม.พิจิตร

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ประธานสหวิทยาเขต

นายวิรัตน์ ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายประวิตร วิริยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางนิตยา เอี่ยมแดง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
กรรมการ
นางณัฐตา หอกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
กรรมการ
สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
กรรมการ
นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
กรรมการ
นายกรไกร ภูมิไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
กรรมการ
นายธนพล ฉ่ำเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.238.235.248
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 57
เดือนนี้ 1,512
ปีนี้ 10,502
รวมทั้งหมด 20,387
22 เมษายน 2567