บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์]

นายพรรษา รื่นรวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวิยะดา สง่าไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางมิ่งขวัญ ศรีสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวใกล้รุ่ง คำภิลานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมาลี คามเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภิรัญญา ขาวพราย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรีญา สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการ
นางนิตยา ทีดี
ครู ชำนาญการ
นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ
ครู
นางสาวเบญจรัตน์ ขวัญคง
ครู
นายชวฤทธิ์ นันทะสี
ครู
นางสาวอรุโณทัย บุญมี
ครู
นางสาวสุนิสา ป้อมแย้ม
ครู
นางสาวศิริพร คล้ายยา
ครู
นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว
ครูผู้ช่วย

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 54.173.214.227
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 59
เดือนนี้ 335
ปีนี้ 335
รวมทั้งหมด 335
25 มกราคม 2565