บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

นายอิศรา อยู่หว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสมัคร พงษ์พุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางบุบผา พานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขนิษฐา ต่วนชะเอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริรัตน์ บุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ พงษ์พุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางหฤทัย อุดคำมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสราวุธ กิ่งภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมาโนช วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจรี บุญเที่ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทัศนีย์ นารี
ครู ชำนาญการ
นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
ครู ชำนาญการ
นายอัชฌา ราวิน
ครู ชำนาญการ
นางสาวศรัลยา วงเอี่ยม
ครู
นางสาวอรณิชา ดิษทับ
ครู
นายจักรี เบญจรัตน์ฉัตร
ครู
นายณัฐพล ระวิ
ครู
นายศราวุธ ตั้งใจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนุรารัตน์ กรีอินทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวขวัญฤทัย บุญเฟื่อง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอริสรา วงเอี่ยม
ลูกจ้างชั่วคราว (Lab boy)

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.236.55.22
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 39
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
รวมทั้งหมด 72
17 กันยายน 2564