บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

นางหฤทัย อุดคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสราวุธ กิ่งภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริรัตน์ บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ พงษ์พุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมัคร พงษ์พุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมาโนช วิริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอิศรา อยู่หว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอัชฌา ราวิน
ครูชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ นารี
ครูชำนาญการ
นายณัฐพล ระวิ
ครู
นายจักรี เบญจรัตน์ฉัตร
ครู
นายบัญญพนต์ เภาอ่อน
ครู
นางสาวอรณิชา ดิษทับ
ครู
นางสาวศรัลยา วงเอี่ยม
ครู
นางสาวนุรารัตน์ กรีอินทอง
ครู
นางสาวขวัญฤทัย บุญเฟื่อง
ครู
นายศราวุธ ตั้งใจ
ครู
นายปิยทัศน์ คำน้อม
ครูผู้สอน
นางสาวอริสรา วงเอี่ยม
Lab boy

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 44.212.96.86
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 22
เมื่อวานนี้ 82
เดือนนี้ 2,118
ปีนี้ 7,384
รวมทั้งหมด 7,384
29 พฤศจิกายน 2566