บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]

นางสาววราภรณ์ บัณฑิตโรจนฤทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสายลม พุดทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกาญจนา สอนคง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุขศรี เจ็กมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายคมสันต์ พลต้น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายภมรชัย ทัดปอย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประเสริฐ วงคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมนัญชยา ปานฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุณฑริกกา บุญเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกานดา แก้วลอย
ครูชำนาญการ
นางสาวศศิมา วิรัญจันทร์
ครู
นายชัยสิทธ์ แสงเย็น
ครู
นางสาวอรนุช พวงทอง
ครู
นายวีรภัทร เกิดเกตุ
ครูผู้ช่วย

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 44.222.189.51
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 25
เมื่อวานนี้ 87
เดือนนี้ 2,445
ปีนี้ 13,563
รวมทั้งหมด 23,448
28 พฤษภาคม 2567