https://www.tepeonline.org/index.php
   โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมวันตรุษจีน และเปิดโลกวิชาการ open house ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายวิรัตน์ ศิริอ่อน รอง ผอ.สพม 41 เป็นประธานพิธีเปิด ภาพกิจกรรม 
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนตะพานหินจัดประชุม การบริหารการทดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนตะพานหิน
      โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6 ระว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดอุทัยธานี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 6-7 มกราคม 2561 โรงเรียนตะพานหินร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดค่ายดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม Astronomy TP Camp เพิ่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกับกลุ่มดาว และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพกิจกรรม
 วันที่ 5 มกราคม  2561 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออก และความสามารถเฉพาะตัว ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคณะครูที่เข้าร่วมการตัดสินประกวด และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ภาพกิจกรรม 
      วันที่ 5 มกราคม 2561 นายธวัชชัย เทศขำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวณิชา สยุมพร ได้คัดเลือกเข้าแข่งขันต่อ ณ ระดับประเทศ จากรายการเรียงร้อยถ้อยความ กลุ่มสาระภาษาไทย ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส "Merry Christmas Day Taphanhin 2017" โดยการนำของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศตลอดจนจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง ออกซุ้ม การแสดงละคร เพื่อเสริมสร้างการกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพกิจกรรม 

โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 21-25 สิงหาคม 2560 เป็นกระแสดังในโซเชียลทั้ง facebook อินสตาแกรม และ รายการทีวี 
จากการที่คณะครูออกมาโชว์ลีลาการเต้น เพื่อผ่อนคลายให้กับนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมดังกล่าว

รู้จักกับ Thailand 4 0
         เราเข้าสู่ปี 2560 แล้ว ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วหลายคนคงได้ยินกันบ่อยๆกับคำว่าThailand 4.0 แต่ปัญหาก็คือ แล้วยุคของThailand 4.0 คืออะไร จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร 


ระบบการศึกษาไทย
        ทุกคนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ มันจะใช้ทั้งชีวิตของมันโดยเชื่อว่า "มันช่างโง่เขลา"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPeNEEMQD1mfLcf2EaaVfwapFKCO11SA4mN_bQoPSm2F5XrA/viewformhttps://pisalike.ipst.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://www.eng24.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaRTRDVzhqVV80ZXM/view
https://pisaitems.ipst.ac.th/https://learningspace.ipst.ac.th/