วันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นโดยมีนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับกิจกรรมภายในวันแรกประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการ ขายหนังสือ การแสดง ภาพกิจกรรม
   วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี (อาคาร 6) มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย อาทิเช่น ประกวดชุดรีไซเคิล Science Show และซุ้มกิจกรรมต่างๆ  ภาพกิจกรรม
   วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายในชีวิตประจำวัน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับจังหวัด และรางวัลแข่งขันบาสเกตบอล จากการแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน ภาพกิจกรรม
     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี โดยมีการแสดง และลงนามถวายพระพร ตลอดจนมอบต้นมะลิและเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่างจำนวน 12ท่านจากนักเรียนทั้ง 6 ระดับ ระดับละ 2 คน ภาพกิจกรรม
      โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน WRG ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า The hub เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games ณ ประเทศสิงคโปร์ ภาพกิจกรรม
      วันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นโดยมีนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับกิจกรรมภายในวันแรกประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการ ขายหนังสือ การแสดง ภาพกิจกรรม

รู้จักกับ Thailand 4 0
         เราเข้าสู่ปี 2560 แล้ว ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วหลายคนคงได้ยินกันบ่อยๆกับคำว่าThailand 4.0 แต่ปัญหาก็คือ แล้วยุคของThailand 4.0 คืออะไร จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร 


ระบบการศึกษาไทย
        ทุกคนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ มันจะใช้ทั้งชีวิตของมันโดยเชื่อว่า "มันช่างโง่เขลา"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPeNEEMQD1mfLcf2EaaVfwapFKCO11SA4mN_bQoPSm2F5XrA/viewformhttp://180.180.170.156/taphanhin/https://pisalike.ipst.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://www.eng24.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaRTRDVzhqVV80ZXM/view
https://pisaitems.ipst.ac.th/https://learningspace.ipst.ac.th/