"เส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ" วันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดงานเกษียณอายุราชการครู จำนวน 14 ท่าน รองผู้อำรวยการจำนวน 2 ท่าน และครูจำนวน 12 ท่าน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่มาภายในงานอย่างสุดซึ้ง  ภาพกิจกรรม  
 "เส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ" วันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดงานเกษียณอายุราชการครู จำนวน 14 ท่าน รองผู้อำรวยการจำนวน 2 ท่าน และครูจำนวน 12 ท่าน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่มาภายในงานอย่างสุดซึ้ง  ภาพกิจกรรม  
  วันที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนตะพานหินยินดีต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งโรงเรียนตะพานหินได้แบ่งออกเป็น 5 ศูนย์คือ ศูนย์ธนาคารโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปะ ศูนย์การงานฯ และห้องสมุดโรงเรียน ภาพกิจกรรม 
โรงเรียนตะพานหินและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับครูศรีแพร 
ครูอุตสาหกรรม จากโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สู่รั้วกรมท่า-ชมพู  ภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการศิรินาฎ เจาะจง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560 ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน เดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนตะพานหิน จัดพิธีเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง และโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกนักศึกษาวิชาทหารจำนวนหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา โรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม 
โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 21-25 สิงหาคม 2560 เป็นกระแสดังในโซเชียลทั้ง facebook อินสตาแกรม และ รายการทีวี 
จากการที่คณะครูออกมาโชว์ลีลาการเต้น เพื่อผ่อนคลายให้กับนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมดังกล่าว

รู้จักกับ Thailand 4 0
         เราเข้าสู่ปี 2560 แล้ว ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วหลายคนคงได้ยินกันบ่อยๆกับคำว่าThailand 4.0 แต่ปัญหาก็คือ แล้วยุคของThailand 4.0 คืออะไร จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร 


ระบบการศึกษาไทย
        ทุกคนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ มันจะใช้ทั้งชีวิตของมันโดยเชื่อว่า "มันช่างโง่เขลา"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPeNEEMQD1mfLcf2EaaVfwapFKCO11SA4mN_bQoPSm2F5XrA/viewformhttp://180.180.170.156/taphanhin/https://pisalike.ipst.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://www.eng24.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaRTRDVzhqVV80ZXM/view
https://pisaitems.ipst.ac.th/https://learningspace.ipst.ac.th/