วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี (อาคาร 6) มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย อาทิเช่น ประกวดชุดรีไซเคิล Science Show และซุ้มกิจกรรมต่างๆ  ภาพกิจกรรม

   วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายในชีวิตประจำวัน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม

     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับจังหวัด และรางวัลแข่งขันบาสเกตบอล จากการแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน ภาพกิจกรรม
     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี โดยมีการแสดง และลงนามถวายพระพร ตลอดจนมอบต้นมะลิและเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่างจำนวน 12 ท่านจากนักเรียนทั้ง 6 ระดับ ระดับละ 2 คน ภาพกิจกรรม
      โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน WRG ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า The hub เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games ณ ประเทศสิงคโปร์ ภาพกิจกรรม
  วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี
นายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ภาพกิจกรรม 
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
    วันที่ 1 สิงหาคม 2560  โรงเรียนตะพานหิน ซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วย Google Sites   ภาพกิจกรรม 
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
      อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องปฎิบัติการใช้ Smartphone เพื่อการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 31 กค 60 โดยวิทยากร นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ภาพกิจกรรม 
         วันที่ 21 กรกฎาคม โรงเรียนตะพานหินได้รับเกียรติจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรี จัดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม 
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตะพานหินจัดโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร โดยมี
นายธนกฤต สิทธิราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 
     วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านชิงทุน AFS จำนวน 3 คน โดยได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจำนวน 3 ประเทศ คือ บราซิล อิตาลี อาร์เจนตินา ภาพกิจกรรม 
     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียน ภาพกิจกรรม
    ธนาคารออมสินได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโดยใช้โรงเรียนตะพานหินเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล เป็นต้น 17-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         โรงเรียนตะพานหินมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสพม.41 เรื่อง การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มอบเกียรติ ในกิจกรรม 108 IQ ภาพกิจกรรม

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ โดยมีนายธวัชชัยเทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพกิจกรรม
        โรงเรียนตะพานหินจัดค่ายส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2560 MATH CAMP 2017 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาพกิจกรรม

วันที่ 13-14กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ERIC) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพกิจกรรม

      โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัด "คนค้าคน" ภาพกิจกรรม

          ผอ.ธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน นำคณะครูโรงเรียนตะพานหิน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ภาพกิจกรรม

        นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมโครงการยุวชนพิจิตรร่วมใจเสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2560 รุ่นที่ 4 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรม

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา แก่วัดตะพานหิน วัดหนองพยอม วัดสันติพลาราม วัดพฤกษะวันโชติการาม และวัดเทวประสาท ภาพกิจกรรม

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
        วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ภาพกิจกรรม    โรงเรียนตะพานหิน ได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม

    ค่าย STEM TP CAMP ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม

     26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบสานอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป ภาพกิจกรรม
 
    โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน วัฒน-ธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) จำนวน 16 คน ภาพกิจกรรม
    คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการรายงานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA ณ โรงเรียนตะพานหิน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรม
   โรงเรียนตะพานหิน โดยนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบธงและเข็มให้กับสภานักเรียนชุดใหม่และมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียนชุดเก่า ภาพกิจกรรม

    วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตะพานหิน จัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ตามโครงการสตรีจิตอาสา ณโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมชวนส่องดาวเสาร์ ใกล้โลก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ จัดป้ายนิเทศ โมเดลจำลอง ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภาพกิจกรรม