ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ครูย้ายและครูช่วยสอนครูศิริพร คล้ายยา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูวรรณา ทองสุข กลุ่มพลศึกษา ครูพรเพ็ญ นิลพร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูย้าย ครูภูวดล สังขพาลี กลุ่มศิลปะ และครูผู้ช่วยสอน ครูโชคชัย สุนทรวัตร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูนฤเบศ ก้านดอกไม้ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ สู่รั้วกรมท่า ชมพูด้วยความยินดียิ่ง
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนตะพานหินยินดีต้อนรับครูภูวดล สังขพาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จากโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร สู่รั้วกรมท่า-ชมพู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 6 โรงเรียนตะพานหิน  ภาพกิจกรรม 
นายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน นำข้าราชการครูโรงเรียนตะพานหิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์เป็นประธานมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ครอบครัว ในเขตอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินได้จัดประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพิจิตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 6 โรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน นำคณะครูและนักเรียนส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,600 ดอก ให้นายอำเภอตะพานหิน เพื่อเตรียมไว้ให้บริการประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 

 "เส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ" วันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดงานเกษียณอายุราชการครู จำนวน 14 ท่าน รองผู้อำรวยการจำนวน 2 ท่าน และครูจำนวน 12 ท่าน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่มาภายในงานอย่างสุดซึ้ง  ภาพกิจกรรม  

  วันที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนตะพานหินยินดีต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งโรงเรียนตะพานหินได้แบ่งออกเป็น 5 ศูนย์คือ ศูนย์ธนาคารโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปะ ศูนย์การงานฯ และห้องสมุดโรงเรียน ภาพกิจกรรม 
โรงเรียนตะพานหินและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับครูศรีแพร 
ครูอุตสาหกรรม จากโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สู่รั้วกรมท่า-ชมพู  ภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการศิรินาฎ เจาะจง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560 ภาพกิจกรรม
 
คณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน เดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนตะพานหิน จัดพิธีเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง และโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกนักศึกษาวิชาทหารจำนวนหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา โรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม 
   วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ส่งมอบดอกดารารัตน์ จากโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนตะพานหิน เพื่อส่งมอบให้แก้จังหวัดเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ภาพกิจกรรม 
โรงเรียนตะพานหินยินดีต้อนรับครูย้ายและบรรจุใหม่สู่รั้วกรมท่า-ชมพูได้แก่ 1. นางสาวณฐธร บุญเกิด สอนวิชาแนะแนว ย้ายมาจาก ร.ร บึงสามพันวิทยาคม 2.นางสาวสมฤดี ทาแดง บรรจุ ใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย 3. นางสาววิลาสินี สีคำ บรรจุ ใหม่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

     วันที่ 2 กันยายน 2560 โรงเรียนตะพานหินเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร  โดยพายเรืออนันตนาคราชจำลอง ซึ่งแสดงความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนตะพานหินเป็นอย่างยิ่ง  ภาพกิจกรรม 
          โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน) ภาพกิจกรรม 
  โรงเรียนตะพานหินยินดีต้อนรับคุณครูณฐธร บุญเกิด ครูแนะแนว สู้รั้วกรมท่า-ชมพู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตะพานหิน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม
     นักเรียนโรงเรียนตะพานหินเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2560 โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ถ้วยรางวัลกีฬารวม และเหรียญรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ภาพกิจกรรม
          สหวิทยาเขตตะพานหิน โดยโรงเรียนตะพานหิน เป็นศูนย์กลางการจัดโครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ภาพกิจกรรม 

    วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม 

  วันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นโดยมีนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับกิจกรรมภายในวันแรกประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการ ขายหนังสือ การแสดง ภาพกิจกรรม
   วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี (อาคาร 6) มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย อาทิเช่น ประกวดชุดรีไซเคิล Science Show และซุ้มกิจกรรมต่างๆ  ภาพกิจกรรม

   วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายในชีวิตประจำวัน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม

     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับจังหวัด และรางวัลแข่งขันบาสเกตบอล จากการแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน ภาพกิจกรรม
     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี โดยมีการแสดง และลงนามถวายพระพร ตลอดจนมอบต้นมะลิและเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่างจำนวน 12 ท่านจากนักเรียนทั้ง 6 ระดับ ระดับละ 2 คน ภาพกิจกรรม
      โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน WRG ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า The hub เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games ณ ประเทศสิงคโปร์ ภาพกิจกรรม
  วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี
นายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ภาพกิจกรรม 
   
   
   
   
   
   
   
   
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
    วันที่ 1 สิงหาคม 2560  โรงเรียนตะพานหิน ซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วย Google Sites   ภาพกิจกรรม 
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
      อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องปฎิบัติการใช้ Smartphone เพื่อการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 31 กค 60 โดยวิทยากร นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ภาพกิจกรรม 
         วันที่ 21 กรกฎาคม โรงเรียนตะพานหินได้รับเกียรติจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรี จัดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม 
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตะพานหินจัดโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร โดยมี
นายธนกฤต สิทธิราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 
     วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านชิงทุน AFS จำนวน 3 คน โดยได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจำนวน 3 ประเทศ คือ บราซิล อิตาลี อาร์เจนตินา ภาพกิจกรรม 
     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียน ภาพกิจกรรม
    ธนาคารออมสินได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโดยใช้โรงเรียนตะพานหินเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล เป็นต้น 17-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         โรงเรียนตะพานหินมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสพม.41 เรื่อง การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มอบเกียรติ ในกิจกรรม 108 IQ ภาพกิจกรรม

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ โดยมีนายธวัชชัยเทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพกิจกรรม
        โรงเรียนตะพานหินจัดค่ายส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2560 MATH CAMP 2017 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาพกิจกรรม

วันที่ 13-14กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ERIC) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพกิจกรรม

      โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัด "คนค้าคน" ภาพกิจกรรม

          ผอ.ธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน นำคณะครูโรงเรียนตะพานหิน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ภาพกิจกรรม

        นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมโครงการยุวชนพิจิตรร่วมใจเสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2560 รุ่นที่ 4 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรม

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา แก่วัดตะพานหิน วัดหนองพยอม วัดสันติพลาราม วัดพฤกษะวันโชติการาม และวัดเทวประสาท ภาพกิจกรรม

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
        วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ภาพกิจกรรม    โรงเรียนตะพานหิน ได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม

    ค่าย STEM TP CAMP ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม

     26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบสานอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป ภาพกิจกรรม
 
    โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน วัฒน-ธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) จำนวน 16 คน ภาพกิจกรรม
    คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการรายงานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA ณ โรงเรียนตะพานหิน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรม
   โรงเรียนตะพานหิน โดยนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบธงและเข็มให้กับสภานักเรียนชุดใหม่และมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียนชุดเก่า ภาพกิจกรรม

    วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตะพานหิน จัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ตามโครงการสตรีจิตอาสา ณโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมชวนส่องดาวเสาร์ ใกล้โลก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ จัดป้ายนิเทศ โมเดลจำลอง ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภาพกิจกรรม