โรงเรียนตะพานหิน ที่ตั้งเลขที่  221 ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66110 
    
    โทรศัพท์ 056-621054  โทรสาร 056-621851 
   
    เว็บไซต์ : www.taphanhin.ac.th  
   
    อีเมล :  taphanhinschool@hotmail.com
   
    Facebook : @TPHschool