นักเรียนสามารถดาวน์โหลด E-Book ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ที่นี่

  ฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ดีๆ ฝึมือชาวกรมท่า-ชมพู กับ "ป่าแดง โปรดักส์" สามารถเลือกซื้อได้ตามเว็บไซต์นี้ 
https://sites.google.com/site/padangproduct/home

https://www.tepeonline.org/index.php

งานแผนงาน                                                                                    
  • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สารวัตรนักเรียนชาย) 
  • ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถบัสโดยสาร(ไม่ประจำทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
    • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 2/2562  การจ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง 
    • ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง
  • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปีการศึกษา 2562
  • เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 

 
   โรงเรียนตะพานหินจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563   ภาพกิจกรรม 
 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ภาพกิจกรรม 
  โรงเรียนตะพานหิน มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม 
    การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ "ตะพานหินบ้านเราน่าอยู่่" ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม 

    โรงเรียนตะพานหิน รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้ระดับเขตพื้นที่เป็นฐาน     เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรม 
        โรงเรียนตะพานหิน   รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา2563
ภาพกิจกรรม 

    โรงเรียนตะพานหิน  มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ     จังหวัดสุโขทัย 

   
โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม 

       โรงเรียนตะพานหินขอขอบคุณ คณะท่านศาลยุติธรรม จังหวัดพิจิตร ที่ได้มาอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายให้กับนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม 

 
โรงเรียนตะพานหิน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "Open house TP 2019" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรม
      ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน นำคณะครู บุคลากรทำบุญตักบาตร และเวียนเที่ยนเนื่องในวันมาฆบูชา ภาพกิจกรรม 

     กิจกรรมการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ ประจำปีการศึกษ 2562
ณ ค่ายลูกเสือชี่วคราวโรงเรียนตะพานหิน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม 

  
โรงเรียนตะพานหิน  จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
    นักเรียนโรงเรียนตะพานหินในนามอำเภอตะพานหิน ร่วมเชิญพานถวายบัวพุทธบูชาและร่วมรำในริ้วขบวนำพุทธสาวิกา บูชาหลวงพ่อเพชร เนื่องในงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563 ภาพกิจกรรม 

   โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับ
คนเก่ง ต.พ. คว้าแชมป์ Dow-CST Award
ครั้งที่ 7 โครงงานวิทยาศาสตร์เคมีย่อส่วนจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืนด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมสร้างจิตสำนึกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

      
สมาคมครูอำเภอตะหิน ร่วมกับโรงเรียนตะพานหิน   จัดกิจกรรมวันครู  ขึ้นในวันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนตะพานหิน   โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร
พิธีรำลึกถึงครูบาิจารย์ โดยมีพิธีปฏิญานตน
รวมไปถึงการกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู
  
โรงเรียนตะพานหินแสดงความยินดีกับรอง
ผู้อำนวยการเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต เนื่อง
ในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
 ในวันที่ 3 มกราคม 2563 
 
  การติดตามการประเมิน ยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตะพานหิน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562  ภาพกิจกรรม 
    
โรงเรียนตะพานหินต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ทิว มนูญธรรม สู่รั้วกรมท่า- ชมพู ในวันที่
9 ธันวาคม 2562
 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ได้นำเรืออนัตนาคราช เข้าร่วมขบวนพิธีในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรม 
 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ได้ร่วมกันประกอบเรืออนัตนาคราช  ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วัดท่าหลวง อ.เมือง
จัวหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรม 
    
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนตะพานหิน และ นักเรียนอีก 6 โรงเรียน ร่วมซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง อัญเชิญถ้วยพระราชทาน    พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรม 
    โรงเรียนตะพานหิน จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 
  โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรม ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
ภาพกิจกรรม 
    การ
ฝึกซ้อมฝีพายเรืออนันตนาคราช ของนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน  ภาพกิจกรรม 
  
สาระการเรียนรู้นาฏศิลป์โรงเรียนตะพานหินเข้าร่วมการแข่งขัน  ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ภาพกิจกรรม
   สาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
โรงเรียนตะพานหินเข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
    
โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตะพานหินจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ปฏิบัติตามกฎจราจร ในวันที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562  
ภาพกิจกรรม 
    งานแนะนวโรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรม "ตั้งวงนั่งเล่า  เรื่องราวอาชีพ" เรื่องราวแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  ภาพกิจกรรม 
  พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 36 ณ โรงเรียนตะพานหิน
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  
ภาพกิจกรรม 
    โรงเรียนตะพานหินจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 วันที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ณ ลานพิธีโรงเรียนตะพานหิน 
ภาพกิจกรรม 
    โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ในวันที่ 
 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ลานพิธีโรงเรียนตะพานหิน 
ภาพกิจกรรม 
     โรงเรียนตะพานหินนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน To be Number 1 ระดับจังหวัด ได้รับรางวัล ชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร ไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ นายสิทธิโชค  แตงเต็มวรรณ์ และรางวัลชมเชย นายธัชพล  แย้มทอง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ภาพกิจกรรม 
   พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร 
ปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 36 ณ โรงเรียนตะพานหิน
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  
ภาพกิจกรรม 
  ผู้บริหารโรงเรียนตะพานหินมอบเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและนักเรียนที่
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ตามโครงการ
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับอำเภอตะพานหิน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา 
ภาพกิจกรรม 
  โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมการการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2562
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  
ภาพกิจกรรม 
  โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน จัดกิจกรรมการประกวด  TO BE NUMBER ONE โดยมีนายไชยยา  สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน   เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  
ภาพกิจกรรม 
    นายธวัชชัย  เทศขำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินนำคณะครูศึกษาดูงานในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และห้องเรียน STEM ศึกษา ณ โรงเรียนพิชัย  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
 ภาพกิจกรรม 
   โรงเรียนตะพานหินร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 36 จัดกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนตะพานหิน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
  ภาพกิจกรรม 
   โรงเรียนตะพานหินร่วมกับองค์กรภาครัฐส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
  
ภาพกิจกรรม 
  โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตะพานหินจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
ภาพกิจกรรม 
โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทน TO BE NUMBER ONE ในระดับโรงเรียน ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรม 
   โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สุทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
  
ภาพกิจกรรม 


    โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตะพานหินจัดกิจกรรมการอบรมโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรม 
โรงเรียนตะพานหินให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะพานหินในการตรวจรถที่มีท่อเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรม 
  
       วันที่ 20 มิถุนายน 2652 โรงเรียนตะพานหิน
จัดกิจกรรมในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน 
 ภาพกิจกรรม 

          โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมอบรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ "กิจกรรมลูก ต.พ.ตามรอยเท้าพ่อหลวง" ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรม 

         โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมในวันที่
13 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมเนื่อง
ในวันไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและกิจกรรมเพิ่มจริยธรรมให้จิตใจ  
ภาพกิจกรรม 
  
       วันที่ 8 มิถุนายน 2652 โรงเรียนตะพานหิน
  จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 และ 6 ณ ห้องโสต      ทัศนศึกษา 4 
 ภาพกิจกรรม 
   นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ร่วมกิจกรรมประกวดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพกิจกรรม 
           วันที่ 13 มิ.ย. 2561 โรงเรียนตะพานหิน
จัดปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนามทดลองเครื่องมือ ปีการศึกษา 2561 ระยะที่2 ภาพกิจกรรม

           ทีมงานกองถ่ายศรีอโยธยา เยี่ยมโรงเรียนตะพานหิน เพื่อสืบค้นข้อมูลสารคดีประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพกิจกรรม
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนตะพานหินจัดประชุม การบริหารการทดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนตะพานหิน
      โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6 ระว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดอุทัยธานี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 6-7 มกราคม 2561 โรงเรียนตะพานหินร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดค่ายดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม Astronomy TP Camp เพิ่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกับกลุ่มดาว และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพกิจกรรม
 วันที่ 5 มกราคม  2561 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออก และความสามารถเฉพาะตัว ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคณะครูที่เข้าร่วมการตัดสินประกวด และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ภาพกิจกรรม 
      วันที่ 5 มกราคม 2561 นายธวัชชัย เทศขำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวณิชา สยุมพร ได้คัดเลือกเข้าแข่งขันต่อ ณ ระดับประเทศ จากรายการเรียงร้อยถ้อยความ กลุ่มสาระภาษาไทย ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส "Merry Christmas Day Taphanhin 2017" โดยการนำของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศตลอดจนจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง ออกซุ้ม การแสดงละคร เพื่อเสริมสร้างการกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช วันที่ 3-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร.mp4

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส และกิจกรรมวันทานาบาตะ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2561.mp4


โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 21-25 สิงหาคม 2560 เป็นกระแสดังในโซเชียลทั้ง facebook อินสตาแกรม และ รายการทีวี 
จากการที่คณะครูออกมาโชว์ลีลาการเต้น เพื่อผ่อนคลายให้กับนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมดังกล่าว

รู้จักกับ Thailand 4 0
         เราเข้าสู่ปี 2560 แล้ว ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วหลายคนคงได้ยินกันบ่อยๆกับคำว่าThailand 4.0 แต่ปัญหาก็คือ แล้วยุคของThailand 4.0 คืออะไร จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร 


ระบบการศึกษาไทย
        ทุกคนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ มันจะใช้ทั้งชีวิตของมันโดยเชื่อว่า "มันช่างโง่เขลา"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPeNEEMQD1mfLcf2EaaVfwapFKCO11SA4mN_bQoPSm2F5XrA/viewformhttps://pisalike.ipst.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://www.eng24.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaRTRDVzhqVV80ZXM/view
https://pisaitems.ipst.ac.th/https://learningspace.ipst.ac.th/