นักเรียนสามารถดาวน์โหลด E-Book ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ที่นี่

  ฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ดีๆ ฝึมือชาวกรมท่า-ชมพู กับ "ป่าแดง โปรดักส์" สามารถเลือกซื้อได้ตามเว็บไซต์นี้ 
https://sites.google.com/site/padangproduct/home

https://www.tepeonline.org/index.php

งานแผนงาน                                                                                          โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมในวันที่
13 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมเนื่อง
ในวันไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและกิจกรรมเพิ่มจริยธรรมให้จิตใจ  
ภาพกิจกรรม 
  
       วันที่ 8 มิถุนายน 2652 โรงเรียนตะพานหิน
  จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 และ 6 ณ ห้องโสต      ทัศนศึกษา 4 
 ภาพกิจกรรม 
   นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ร่วมกิจกรรมประกวดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพกิจกรรม 
           วันที่ 13 มิ.ย. 2561 โรงเรียนตะพานหิน
จัดปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนามทดลองเครื่องมือ ปีการศึกษา 2561 ระยะที่2 ภาพกิจกรรม

           ทีมงานกองถ่ายศรีอโยธยา เยี่ยมโรงเรียนตะพานหิน เพื่อสืบค้นข้อมูลสารคดีประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพกิจกรรม
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนตะพานหินจัดประชุม การบริหารการทดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนตะพานหิน
      โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6 ระว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดอุทัยธานี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 6-7 มกราคม 2561 โรงเรียนตะพานหินร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดค่ายดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม Astronomy TP Camp เพิ่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกับกลุ่มดาว และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพกิจกรรม
 วันที่ 5 มกราคม  2561 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออก และความสามารถเฉพาะตัว ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคณะครูที่เข้าร่วมการตัดสินประกวด และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ภาพกิจกรรม 
      วันที่ 5 มกราคม 2561 นายธวัชชัย เทศขำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวณิชา สยุมพร ได้คัดเลือกเข้าแข่งขันต่อ ณ ระดับประเทศ จากรายการเรียงร้อยถ้อยความ กลุ่มสาระภาษาไทย ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส "Merry Christmas Day Taphanhin 2017" โดยการนำของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศตลอดจนจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง ออกซุ้ม การแสดงละคร เพื่อเสริมสร้างการกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช วันที่ 3-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร.mp4

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส และกิจกรรมวันทานาบาตะ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2561.mp4


โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 21-25 สิงหาคม 2560 เป็นกระแสดังในโซเชียลทั้ง facebook อินสตาแกรม และ รายการทีวี 
จากการที่คณะครูออกมาโชว์ลีลาการเต้น เพื่อผ่อนคลายให้กับนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมดังกล่าว

รู้จักกับ Thailand 4 0
         เราเข้าสู่ปี 2560 แล้ว ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วหลายคนคงได้ยินกันบ่อยๆกับคำว่าThailand 4.0 แต่ปัญหาก็คือ แล้วยุคของThailand 4.0 คืออะไร จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร 


ระบบการศึกษาไทย
        ทุกคนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ มันจะใช้ทั้งชีวิตของมันโดยเชื่อว่า "มันช่างโง่เขลา"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPeNEEMQD1mfLcf2EaaVfwapFKCO11SA4mN_bQoPSm2F5XrA/viewformhttps://pisalike.ipst.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://www.eng24.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaRTRDVzhqVV80ZXM/view
https://pisaitems.ipst.ac.th/https://learningspace.ipst.ac.th/