ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Game 2017 (WRG 2017) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560 ได้แก่เด็กชายธิติพงศ์ พานะมา และ เด็กชายธนาชัย มัชฌิมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ฝึกสอนโดยคุณครูภักดี เจริญรส ภาพกิจกรรม
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสภากาชาดจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลจากจังหวัดนครสวรรค์ รับบริจาคโลหิตจากนักเรียนและคณะครูโรงเรียนตะพานหิน เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาพกิจกรรม 
     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนตะพานหินได้ให้ความรู้กับนักเรียนในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 หัวข้อ "กิจกรรมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ณ หอประชุม โรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนตะพานหิน นำนักเรียน คณะครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ มณฑลท้องสนามหลวง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและสืบสาน
พระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพกิจกรรม
           ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนตะพานหินทั้ง 3 คน ได้แก่ 1.นางสาวจุฑาลักษณ์ หวังปรีดาเลิศกุล 2.สิตานันท์ พงษ์พุฒ 3.สุภัสสร แก้วคง ที่มีความมุ่งมั่น ฝึกฝนโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์จนประสบผลสำเร็จในการสอบเข้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นผลสำเร็จ ภาพกิจกรรม
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษาและมาตราการส่งเสริม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รองอภิชาฏ พงษ์ภู่ ได้มาให้แนวคิด และวิธีปฏิบัติการ  
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 ปี โรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
           ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Game 2017 (WRG 2017) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560 ได้แก่
เด็กชายธิติพงศ์ พานะมา และ เด็กชายธนาชัย มัชฌิมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ฝึกสอนโดยคุณครูภักดี เจริญรส ภาพกิจกรรม
โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 21-25 สิงหาคม 2560 เป็นกระแสดังในโซเชียลทั้ง facebook อินสตาแกรม และ รายการทีวี 
จากการที่คณะครูออกมาโชว์ลีลาการเต้น เพื่อผ่อนคลายให้กับนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมดังกล่าว

รู้จักกับ Thailand 4 0
         เราเข้าสู่ปี 2560 แล้ว ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วหลายคนคงได้ยินกันบ่อยๆกับคำว่าThailand 4.0 แต่ปัญหาก็คือ แล้วยุคของThailand 4.0 คืออะไร จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร 


ระบบการศึกษาไทย
        ทุกคนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ มันจะใช้ทั้งชีวิตของมันโดยเชื่อว่า "มันช่างโง่เขลา"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPeNEEMQD1mfLcf2EaaVfwapFKCO11SA4mN_bQoPSm2F5XrA/viewformhttp://180.180.170.156/taphanhin/https://pisalike.ipst.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://www.eng24.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaRTRDVzhqVV80ZXM/view
https://pisaitems.ipst.ac.th/https://learningspace.ipst.ac.th/