คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนตะพานหิน

นายทรงพล เศรษฐะทัตต์
ผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการ

นางสาวธัญญารัตน์ โชติกมาศ
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1
กรรมการ
นางกุสุมา มังคะโชติ
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.2
กรรมการ
นายพัฒนาศักดิ์ ทองสุข
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.3
กรรมการ
นายภูธิปพัฒน์ ศศิธรธินศักดิ์
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.4
กรรมการ
นางทิวาพร สุวรรณเพ็ชร
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.5
กรรมการ
นายนรินทร์ จันทร์สกุล
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.6
กรรมการ
นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกุลธิดา กันมา
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองและสารสนเทศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.238.235.248
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 57
เดือนนี้ 1,511
ปีนี้ 10,501
รวมทั้งหมด 20,386
22 เมษายน 2567