คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะพานหิน

พระครูวิจิตรสารภิรักษ์
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ

นายต่อศักดิ์ วีระพจนานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

พระอธิการเพิ่มศักดิ์ พลปุญฺโน
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ

นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายประวิตร วิริยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายผดุง โมคศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสมเจตน์ คูณแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวิสิฏ พงษ์ประดิษฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวุฒิชัย วรอินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสมยศ สุขดิษฐ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
นายไกรสร เคาไวยกุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
นายทรงพล เศรษฐะทัตต์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
นางวรรณา เพ็ชรประดิษฐ์
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ผู้แทนครู
กรรมการ
นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 44.200.117.166
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 15
เมื่อวานนี้ 58
เดือนนี้ 1880
ปีนี้ 2644
รวมทั้งหมด 2644
25 กันยายน 2566