คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะพานหิน

พระครูวิจิตรสารภิรักษ์
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ

นายต่อศักดิ์ วีระพจนานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

พระครูพิสิทธ์ธรรโมภาส
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ

นายวิทยา ยิ้มปิตุรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายประวิตร วิริยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายผดุง โมคศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสมเจตน์ คูณแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวิสิฏ พงษ์ประดิษฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวุฒิชัย วรอินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสมชาย นิ่มทับทิม
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
นายไกรสร เถาไวทยกุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
นางลำจวน ชวนรักษาสัตย์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
นางวรรณา เพ็ชรประดิษฐ์
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ผู้แทนครู
กรรมการ

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.205.167.104
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 3
วันนี้ 22
เมื่อวานนี้ 38
เดือนนี้ 1,070
ปีนี้ 1,070
รวมทั้งหมด 1,070
30 พฤศจิกายน 2564