บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]

นางชวนพิศ รัตนแสงสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอนุชา สาถิตย์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายมานิตย์ สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณพนัช จวนทองรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศศณัฐ มารยาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นายมนัส สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการ
นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ครู ชำนาญการ
นางสาวธันยาลักษณ์ สังขลักษณ์
ครู
นายกัมปนาท คำอ่อน
ครู
นางสาวสมฤดี ทาแดง
ครู

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 54.173.214.227
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 4
วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 59
เดือนนี้ 333
ปีนี้ 333
รวมทั้งหมด 333
25 มกราคม 2565