บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]

นางชวนพิศ รัตนแสงสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอนุชา สาถิตย์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพรพิสุทธิ์ แสงคำธนาศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมานิตย์ สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณพนัช จวนทองรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศศณัฐ มารยาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมนัส สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการ
นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ครู ชำนาญการ
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นายกัมปนาท คำอ่อน
ครู
นางสาวสมฤดี ทาแดง
ครู
นางสาวธันยาลักษณ์ สังขลักษณ์
ครู
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัตน์
ครู

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.236.55.22
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 39
เดือนนี้ 76
ปีนี้ 76
รวมทั้งหมด 76
17 กันยายน 2564